Vi vill hjälpa lojala och aktiva uppfödare genom att ge dem förmåner för att stödja avelsarbetet. Uppfödarklubben är till för både hundar och katter.

HUNDUPPFÖDARE

En aktiv hunduppfödare måste vara medlem i SKK (Svenska Kennelklubben) och ha ett kennelnamn beviljat av SKK. Hen verkar i Sverige genom att registrera valpar hos Kennelförbundet och har haft minst en kull de senaste fyra åren. Hen rekommenderar och använder också Nature’s Protection-foder på sina egna hundar.

KATTUPPFÖDARE

En aktiv kattuppfödare måste vara medlem i någon av raskattföreningarna under SVERAK (medlem i FiFe) och ha ett uppfödarnamn utfärdat av SVERAK (medlem i FiFe). Hon/han verkar i Sverige genom att registrera kattungar på ett sätt som godkänts av SVERAK och har haft minst en kull under de senaste fyra åren. Hen rekommenderar och använder också Nature’s Protection-foder på sina egna katter.

Medlemsförmåner i Nature’s Protections uppfödarklubb:

 • 30 % uppfödarrabatt för alla Nature’s Protection-produkter (torrfoder, våtfoder, snacks)
 • Referensbonus för att rekommendera Nature’s Protection foder till andra personer (gäller endast om annan person köper produkten)

Märken som ingår är:

 • Nature’s Protection Superior Care (inklusive White Dogs, Red Coat and Black Coat)
 • Nature’s Protection (Regular och Special Needs)
 • Nature’s Protection Lifestyle

Information om valp- och kattungepaket kommer inom kort.

Uppfödarklubbens regler:

 1. Uppfödaren som ska utses till Uppfödarklubben måste vara en aktiv och välrenommerad hund- eller kattuppfödare bosatt i Sverige.
 2. I Sverige, ett uppfödarnamn registrerat hos SKK eller en förening under SVERAK.
 3. De som har haft minst en registrerad kull under de senaste fyra åren anses vara aktiva uppfödare.
 4. Uppfödaren åtar sig att rekommendera Nature’s Protection-foder till hund- eller kattägare och andra intresserade av produkterna. Uppfödaren måste själv använda Nature’s Protection-produkter.
 5. Medlemsförmåner är personliga och kan inte omvandlas till pengar.
 6. Vid behov måste uppfödaren styrka sin identitet.
 7. Uppfödarrabatter kan inte kombineras eller läggas till andra erbjudanden.
 8. Nature’s Protection gratis distributionsprodukter eller förmåner får inte säljas vidare.
 9. Genom att acceptera dessa villkor ger uppfödaren LillaShop.se (drivs av Andri Group AB) rätt att spara uppgifterna i registret och använda dem i marknadsförings- och kommunikationssyfte. Du kan få mer information genom att läsa vår integritetspolicy.
 10.  Om köp inte registreras inom 6 månader kommer medlemskapet att avbrytas och informationen tas bort från registret (GDPR-förordningen).
 11.  Om medlemsförmånerna används felaktigt eller mot uppfödarklubbens regler upphör medlemskapet och förmånerna ogiltigförklaras.
 12.  Förmåner kan läggas till eller avbrytas med eller utan föregående meddelande.

Kontakta oss för att ansöka till Uppfödarklubben!